מעקב ביקורתי צמוד אחר שטחים חקלאיים יכול למקסם את התפוקה החקלאית:

החל מעלייה בפוריות השטח ועד צמצום הוצאות דישון ומים. הצילום האווירי מספק נתונים המאפשרים ניצול מירבי של שטחי הגידול, תיעוד נזקים, ובקרה על איכות הקרקע.

מעבר ליתרונות אלו, הטכנולוגיה המתקדמת למיפוי וניתוח, מספקת תמונת מצב של השטח הקיים, ובכך מאפשרת ייעול בשיטות הגידול ועלייה בפוריות השטח. אלו משפרים את התבואה החקלאית, מוזילים עלויות והכי חשוב: תורמים לסביבה.